Dziesmu svētku biedrība

Dziesmu svētku biedrības vēsture aizsākas 1930.gadā. Sākotnējais vēsturiskais nosaukums - Latviešu Dziesmu svētku biedrība. Valdē darbojās - J. Vītols, Ādams Ārgalis, Teodors Reiters, Pauls Jozuus, V. Deičs, A. Rode, N. Dakers. (uz svētku rīkošanas brīdi). Darbojās Melngailis, Ķeniņš, Ābele u.c. tā laika aktīvie kultūras darbinieki, komponisti, diriģenti. Biedrībai bija vēlēta padome, kuru pārvēlēja ik pēc 3.gadiem. Biedrības birojs atradās Konservatorijā.

Biedrības darbība ir saistīta ar Dziesmu svētku organizāciju, ieskaitot svētku programmu, svētku koncerta vietas atrašanu, jaundarbu pasūtīšanu, kopmēģinājumu organizēšanu, diriģentu kursu organizēšanu, dziesmu karu organizēšanu.

Vēstures avotos ir minēts, ka biedrība ir noorganizējusi VII, VIII, IX Vispārējos latviešu dziesmu svētkus.
Izdevusi Latviešu dziesmu svētku biedrības grāmatu par VII dziesmu svētkiem.
Kopš 1932.gada izdeva preses izdevumu "Mūzikas Apskats".

Pēc padomju okupācijas laika, Dziesmu svētku biedrības darbība tika atjaunota vēlu. 2009.gada 3.oktobrī notika pirmā „Dziesmu svētku biedrības” kopsapulce. Jaunās Dziesmu svētku biedrības valdē darbojās Antra Purviņa, Ivars Cinkus, Iluta Mistre, Haralds Bārzdiņš, Aira Birziņa, Jānis Purviņš, Jānis Ungurs. Vēlāk valdē darbojās arī Iveta Ārgale, Edgars Tabors, Ģirts Gailītis, Ilze kalniņa, Ilze Dubere, Normunds Ķirsis.

Atjaunotās biedrības darbības mērķis ir saliedēt vienotā un saskaņotā rīcībā dažādas sabiedrības grupas ar nolūku saglabāt Latvijas kultūras lepnumu - Dziesmu un deju svētku tradīciju, stiprinot tās vērtības izpratni gan Latvijā, gan ārvalstīs. 2014.gada Vasaras saulgriežos Mežaparkā biedrība noorganizēja vērienīgu deju uzvedumu “Lec, saulīte!” Deju uzvedums bija skatāms pasākuma „Rīga 2014 saulgrieži” ietvaros, kas bija Rīgas, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada saulgriežu kulminācijas pasākums. Kopš 2017.gada biedrības valdē darbojas Ints Teterovskis (biedrības valdes priekšsēdētājs), Jānis Ozols, Gints Ceplenieks, Irīna Švarcbaha un Guna Trukšāne. Jaunai valdei ir daudz ideju un ieceru kā aktīvi, radoši, atvērti sekmēt sabiedrības labāku izpratni, pozitīvu attieksmi un līdzdarbību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstīšanā. Dziesmu svētku biedrības valde ir atvērta un aktīvi sadarbojas ar Latvijas un  starptautiskajām organizācijām.