Kormūzikas balva

Kormūzikas balvas nolikums

I Vispārīgie jautājumi

1. Kormūzikas balvas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Kormūzikas balvas (turpmāk – Balva) piešķiršanas kārtību, kā arī Balvas žūrijas izveides un darba organizācijas kārtību.
2. Balva ir augstākais apbalvojums kormūzikas mākslā, kuru piešķir, lai novērtētu izcilākos sasniegumus kormūzikas nozarē, jaunradē, kā arī pedagoģiskajā darbā 2024. gadā.
3. Balvas žūrijas izveidi, tās darba koordinēšanu un apbalvošanas ceremonijas norisi nodrošina “Dziesmu svētku biedrība” (turpmāk – DzSvB) sadarbībā ar Latvijas Diriģentu asociāciju, pateicoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstam.

II BALVAS KATEGORIJAS

4. Balvas kategorijas:
4.1. Gada koris - par radošu un aktīvu kora darbību gada garumā (nepieciešama video fiksācija);
4.2. Gada kora vadītājs/-a mākslinieciskais vadītājs, diriģents, kormeistars, vokālais pedagogs, dziedāšanas skolotājs,  koncertmeistars, direktors, menedžeris u.c.;
4.3. Gada kormūzikas koncerts, uzvedums, notikums Rīgā - par kvalitāti, oriģinalitāti, nozīmību (nepieciešama video fiksācija);
4.4. Gada kormūzikas koncerts, uzvedums, notikums ārpus Rīgas - par kvalitāti, oriģinalitāti, nozīmību (nepieciešama video fiksācija);
4.5. Gada jaunrade kormūzikā komponists, aranžiju/pārlikumu autors u.c. (jānodrošina nošu materiāls);
4.6. Gada kormūzikas ieraksts (jānodrošina ieraksta pieejamība vērtēšanai);
4.7. Pārsteigums kormūzikā diriģents, koncertprogramma, norises vieta u.c. (nepieciešama video fiksācija);
4.8. Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta Rīgā regulārs un ievērojams kormūziku veicinošs darbs;
4.9. Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta ārpus Rīgas regulārs un ievērojams kormūziku veicinošs darbs;
4.10. Balva par mūža ieguldījumu kormūzikā - pieteikumus iesniedz DzSvB un Latvijas Diriģentu asociācijas biedri līdz 2024. gada 27. novembrim, pamatojumu sūtot uz info@dziesmusvetkubiedriba.lv.

III PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA BALVAI

5. Pieteikumus Balvai var iesniegt valsts, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, kultūrvietas, DzSvB izvēlēti eksperti, kā arī citas juridiskas vai fiziskas personas, iesniedzot ne vairāk kā 3 pieteikumus vienā kategorijā par laika posmu no 2023. gada 10. decembra līdz 2024. gada 10. decembrim.
‍6. Pieteikums iesniedzams elektroniskā formātā, aizpildot Balvas pieteikuma anketu DzSvB mājas lapā www.dziesmusvetkubiedriba.lv līdz 2024. gada 14. decembrim.
7. Kategorijās, kuru pieteikuma iesniegšanai nepieciešama video fiksācija, iesniedzamais formāts ir MP4, vēlama vismaz Full HD izšķirtspēja (1920x1080).

IV BALVAS PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA

8. Pieteikumus izvērtē, pretendentus un Balvas saņēmējus nosaka Žūrija.
9. Žūrija sastāv no 5 nozares ekspertiem, ko izveido DzSvB.
10. Žūrijai ir tiesības piesaistīt ekspertus, Žūrijas sēdes ir slēgtas, Žūrijas lēmums nav apstrīdams.
11. Žūrija var ierosināt piešķirt papildu balvas.
12. DzSvB plāno un organizē Žūrijas darbu, nodrošina sēžu protokolēšanu.
13. Žūrijas sēdes vada Žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas priekšsēdētāju no sava vidus ievēl Žūrija ar vienkāršu balsu vairākumu.
14. Žūrija lēmumus pieņem balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tiek organizēts atkārtots balsojums.
15. Balvas piešķiršanu, pamatojoties uz Žūrijas lēmumu, nodrošina DzSvB.
16. Balvas pasniegšana notiek 2025. gada janvārī. To nodrošina DzSvB sadarbībā ar Latvijas Diriģentu asociāciju, pateicoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstam.