Latvijas un latviešu diasporas skatuviskās dejas kolektīvu aptauja

Latvijas un latviešu diasporas skatuviskās dejas kolektīvu vadītāji, repetitori, asistenti, koncertmeistari un dejotāji aicināti piedalīties XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” koprepertuāra izveidē. Ieteikumus varēs iesniegt līdz šī gada 21. jūnijam, aizpildot elektronisko aptaujas anketu Dziesmu svētku biedrības tīmekļvietnē.

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku (turpmāk – svētki) rīkotājiem un Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” (turpmāk – lieluzvedums) veidotājiem ir svarīgs katra Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistītā deju kolektīva vadītāja, repetitora, asistenta un dejotāja ierosinājums koprepertuāram, lai svētku lieluzvedumam 2023. gada jūlijā izskanot Daugavas stadionā, tas katram paliktu spilgtā atmiņā kā kopīgi radīts meistardarbs.

Aptaujas rezultātā tiks izvēlētas sešas dejas, kas reprezentē kultūrvēsturiskos novadus: Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali un Sēliju, kā arī pilsētu Rīgu, katru no dejām iekļaujot attiecīgajā lieluzveduma sadaļā.

Lieluzvedumam plānotas sešas daļas, un tā saturiskā iecere ir apjomīgs, dinamisks, emocionāls, patriotismu veicinošs, izglītojošs un atklājumiem bagāts ceļojums dejā cauri Latvijas kultūrvēsturisko novadu un Rīgas tradīciju krāsainībai, pieredzes bagātībai un latviskuma meklējumiem laikmetu griezumā.

Kultūrvēsturisko novadu un Rīgas raksturojumam paredzēta viena – īpaša deja, kas veidota, balstoties konkrētā folkloras horeogrāfiskajā un muzikālajā materiālā vai atspoguļo uzvedumā kādu no saturiskajiem vadmotīviem. Konkrēto deju izpildīs jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi - B, C, D, E grupas.

Koprepertuāra projektā (neskaitot sešas dejas, kas tiks noteiktas aptaujā) iekļautas 15 autoru radītās dejas. Lieluzveduma koprepertuārs veidots un deju piemērotība lieluzveduma idejai, vadmotīvam, tematikai un deju kolektīvu vecuma un kvalitātes grupu specifikai noteikta, izvērtējot latviešu skatuviskās dejas Zelta fonda katalogā iekļautās dejas, Latvijas Nacionālā kultūras centra publicētās dejas un Jaunrades deju konkursos prezentētās dejas. Tās, akcentējot katra kultūrvēsturiskā novada un Rīgas savdabību, izpildīs atbilstošās kvalitātes un vecuma grupas apvienotie Latvijas deju kolektīvi.

Aptaujas rīkotājs vērš uzmanību, ka aizpildot anketu, katrs aptaujas dalībnieks sniedz priekšlikumu (1 deju) tikai par savu  lieluzvedumā pārstāvēto kultūrvēsturisko novadu vai Rīgu. Izvēli izdara no piedāvātajām dejām, vai iesaka savu priekšlikumu koprepertuāram (aptaujas pielikums).  Diasporas deju kolektīvi ir aicināti izteikt priekšlikumu Rīgas sadaļas koprepertuāram.

Aptauju īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Dziesmu svētku biedrību.

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”
Koprepertuāra izveides Aptauja

Lai uzsāktu aptauju klikšķini uz sava skatuviskās dejas kolektīva pārstāvētā kultūrvēsturiskā novada.
Ja pārstāvi diasporas deju kolektīvu klikšķini uz Rīgas!