Iestājies lielākajā Dziesmu un deju svētku nevalstiskajā organizācijā un piedalies svētku procesa veidošanā!

Biedrības aktualitātes:

Dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku biļešu rezervēšanas un ielūgumu darba grupā – darba grupu koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Tās galvenais uzdevums šogad, izstrādāt biļešu rezervēšanas un ielūgumu izsniegšanas noteikumus.

Dalība darba grupā par Valsts un pašvaldību atbalstu kolektīvu vadītājiem Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai - darba grupu koordinē Latvijas Nacionālais Kultūras centrs. Tās galvenais mērķis ir palielināt valsts finanšu daļas kolektīvu vadītāju darba samaksai, nostiprināt valsts un pašvaldību sadarbību un atbildību, noteikt vienotus kolektīvu vadītāju darba samaksas principus un sociālās garantijas.

Dalība darba grupā par Dziesmu un deju svētku nākotnes organizatoriskā modeļa sagatavošanu – darba grupu koordinē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Galvenais mērķis, pārskatīt Skolu jaunatnes un Vispārējo Dziesmu un deju svētku organizatorisko modeli, apsverot iespēju izveidot vienotu organizatorisko struktūru.

Nodrošināta aktīva līdzdalība LNKC nolikuma “Kārtība, kādā piešķirama vienreizēja naudas balva māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem” izstrādē.

Biedrība iniciējusi jaunu valstisku apbalvojumu - Latvijas kormūzikas balva. Galvenā vēlme – izcelt Dziesmu svētku tradīcijas aizsācējas, koru nozares sasniegumus Dziesmu svētku 150 jubilejas gadā. Pirmā balvas pasniegšana plānota 2024. gada janvārī, turpmāk ik gadu. Ir iesniegti vairāki projekti.

Starptautiskā darbība - nodrošināta Latvijas pārstāvniecība un balstiesības Eiropas koru asociācijā Europa Cantat, kas palielina iespēju 2027. gadā organizēt Europa Cantat festivālu Liepājā, kad tā būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta.

Biedrības juridiskā adrese nemainās, bet biedrības vajadzībām ir iegūtas jaunas telpas Mežaparka estrādes trešajā stāvā. Tā ir laba ziņa viesiem biedriem un Dziesmu un deju svētku procesā iesaistītajiem – telpās var notikt dažādas tikšanās un semināri līdz 50 dalībniekiem. Dotā mirklī telpas nav pastāvīgi noslogotas.

Kļūt par Dziesmu svētku biedrības biedru: